Pracujem ako opatrovateľka na zahraničnú živnosť. Ako zdaním príjmy na Slovensku?

Reading Time: 1 minute Pokiaľ pracujete ako opatrovateľka napríklad v Rakúsku, po turnusoch sa vraciate domov na Slovensko za rodinou, ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky. Ako a kde zdaníte príjmy? Je dôležité rozlišovať, na akú živnosť pracujete: slovenskú alebo zahraničnú (rakúsku). Pokiaľ pracujete na slovenskú živnosť, svoje príjmy zdaníte ako príjem z podnikateľskej činnosti. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk uvediete príjmy v […]

Ako vybaviť prechodný pobyt?

Reading Time: 2 minutes Čo je to prechodný pobyt? Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu. Týmto termínom sa označuje miesto, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt môže byť tiež pobyt cudzinca trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý sa však zdržuje na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní. Hlásenie prechodného pobytu už nie […]

Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Reading Time: 1 minute Prenajímate byt alebo ste predali byt, dom, chalupu, pozemok alebo inú nehnuteľnosť? A táto nehnuteľnosť bola v zahraničí? Ako si vysporiadať dane? Zákon hovorí, že ak rezident SR dosiahne príjmy z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti v zmluvnom štáte v zahraničí, právo na zdanenie týchto príjmov má zahraničie. Ako to teda vysporiadať?   Príklad 1: Adam […]

Príjmy umelca či športovca zo zahraničia

Reading Time: 1 minute Ste umelec či športovec? Ako sa daní váš príjem zo zahraničia? Pokiaľ ste rezidentom SR a zároveň vykonávate činnosť umelca alebo športovca v zahraničí, vaše príjmy môžu byť zdanené v zahraničí. To, či zahraničný štát toto právo využije a ako, závisí od vnútroštátnych predpisov konkrétneho štátu. Pokiaľ zahraničný štát využije právo vaše príjmy zdaniť, máte […]

Ako si vybaviť daňový domicil?

Reading Time: 1 minute Daňový domicil je dokument vyjadrujúci vzťah daňovníka k danému štátu. Je možné vybaviť ho ku konkrétnemu dátumu alebo za obdobie (aj spätne), záleží, čo uvediete v žiadosti. Potvrdenie o daňovom domicile môže po vás chcieť Finančná správa SR, pokiaľ vykazujete príjem zo zahraničia. Niektorým daňovým úradom stačí doložiť jeden daňový domicil a po ďalšie roky […]

Slováci v zahraničí

Reading Time: 3 minutes Veľa Slovákov v zahraničí si kladie otázku, ako je to s daňovým priznaním zo zahraničia? Či musia podávať priznanie aj na Slovensku, ako zamedziť dvojitému zdaneniu a podobne.  V prvom rade si treba ujasniť pojem rezident. Rezident SR je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Je to fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt […]

6. časť: Cudzinci na Slovensku

cudzinci na slovensku

Reading Time: 4 minutes Ako dania dane cudzinci v SR?  Jedná sa nerezidentov SR – teda občanov, ktorí na území SR nemajú trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiavajú, ale dosiahli príjem zo Slovenska. Patria sem aj zahraniční študenti, ktorí pracujú popri škole. Nerezident SR môže byť daňovníkom nezmluvného štátu (SR nemá s jeho domovským štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení […]