Ako zdaniť virtuálne meny? Časť zisku odvediete na daniach.

Reading Time: 2 minutes Obchodujete s bitcoinmi? Tak asi už viete, že zisk z bitcoinu podlieha dani z príjmu. Tá sa počíta vo výške 19 % z rozdielu nákupnej a predajnej ceny. Finančná správa SR prihliada na virtuálne meny ako na vec, čo znamená, že sa na ne nevzťahuje tzv. časový test, platný u iných investícií. Povedané ľudskou rečou, […]

Predal som bitcoiny. Ako zanesiem predaj do aplikácie na www.OnlinePriznanie.sk pre rok 2017?

Reading Time: 1 minute Predali ste virtuálnu menu – bitcoiny? Tento príjem patrí medzi príležitostný príjem. Pokiaľ ste predali virtuálnu menu ako fyzická osoba, v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk zvoľte iné príjmy a následne zaškrtnite políčko príležitostný príjem.                       Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.