Ako vybaviť príspevok na osobnú asistenciu?

Reading Time: 3 minutes Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je : aktivizácia podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít Rozsah osobnej asistencie je určený podľa stanoveného zoznamu činností (osoba s ŤZP ich nedokáže vykonávať sama) a počtu […]

Ako vybavím príspevok na opatrovanie?

Reading Time: 3 minutes Situácia, kedy je blízka osoba kvôli ťažkej chorobe odkázaná na pomoc druhých, prináša so sebou aj nedostatok financií. Pokiaľ poskytujete takýto druh pomoci, existuje kompenzácia od štátu vo forme peňažného príspevku. Peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje osobám, ktoré tieto osoby opatrujú. Je určený na starostlivosť o domácnosť a pre realizáciu […]

Ako vybaviť príspevok na pohreb?

Reading Time: 2 minutes V živote nastáva aj táto smutná situácia spojená s úmrtím blízkeho človeka. Pohreb je nákladná záležitosť, preto štát ponúka príspevok na pohreb. Ako ho vybaviť?   Čo je príspevok na pohreb? Jedná sa o príspevok na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Uplatniť si ho môže plnoletá fyzická osoba pri splnení podmienok.     […]

Od júla si prilepšia aj osobní asistenti

Reading Time: 2 minutes Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú schválila vláda, nadobudne účinnosť 1. júla. Zvýši sa príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb (ZŤP) bez výnimky. Dotkne sa teda všetkých bez ohľadu na úroveň postinutia. Po novom bude výška príspevku stanovená pevnou sumou. Zvyšovať sa bude postupne tak, aby sa do roku […]

Ako vybaviť prídavok na dieťa?

Reading Time: 3 minutes Čo je prídavok na dieťa? Je to štátna sociálna dávka poskytovaná štátom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Štát týmto príspevkom finančne pomáha pokryť potreby dieťaťa každý mesiac najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa. K prídavku na dieťa sa v určitých prípadoch viaže aj príplatok k prídavku na dieťa. O tom, či naň máte alebo […]

Ako vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa?

Reading Time: 3 minutes Narodenie bábätka prináša do rodiny nielen veľa radosti, ale aj značne zaťaží rodinný rozpočet. Aspoň zo začiatku. Preto mladé rodiny určite vítajú príspevky od štátu, ktorý sa takto podieľa aspoň trošku na zlepšení finančnej situácie rodiny, ktorej sa narodilo dieťa. Jedným z týchto príspevkov aj aj príspevok pri narodení dieťaťa. Kde o neho žiadať? Kto má naň […]

Ako vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa?

Reading Time: 3 minutes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rodinám niekoľko príspevkov. Príspevok na starostlivosť o dieťa je jedným z nich. Kto má na tento príspevok nárok? Aké podmienky musí žiadateľ splniť, aby mu bol tento príspevok vyplatený? Čo všetko doložiť? V tomto článku sa dozviete odpovede na všetky tieto otázky. Čítajte ďalej…   Čo je príspevok na […]