Ako vybaviť príspevok na osobnú asistenciu?

Reading Time: 3 minutes Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je : aktivizácia podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít Rozsah osobnej asistencie je určený podľa stanoveného zoznamu činností (osoba s ŤZP ich nedokáže vykonávať sama) a počtu […]

Od júla si prilepšia aj osobní asistenti

Reading Time: 2 minutes Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú schválila vláda, nadobudne účinnosť 1. júla. Zvýši sa príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb (ZŤP) bez výnimky. Dotkne sa teda všetkých bez ohľadu na úroveň postinutia. Po novom bude výška príspevku stanovená pevnou sumou. Zvyšovať sa bude postupne tak, aby sa do roku […]