Kedy nemusíte platiť doplatok na dani daňovému úradu?

Reading Time: 2 minutes Spracovali ste si daňové priznanie fyzických osôb a vyšiel vám doplatok na dani? Môže sa však stať, že vám vyjde daň k zaplateniu, no vy tento doplatok daňovému úradu nemusíte zaplatiť. Kedy? Zákon o dani z príjmov fyzických osôb hovorí: Fyzické osoby neplatia daň. ak je daň nižšia ako 17 eur alebo ak je ročný […]

Neplaťte na dani z prenájmu viac ako musíte.

Reading Time: 3 minutes Vlastníte nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju prenajímať? Ako nezaplatiť na dani viac ako je naozaj nutné? Čo zahrnúť do príjmu z prenájmu? Do príjmov si môžete zahrnúť: nájomné (spolu za rok) TIP: Keď máte v nájomnej zmluve uvedený nájom a energie zvlášť, môžete si do príjmov uplatniť iba príjem z nájmu bez energií. Do nákladov […]

Slováci v zahraničí

Reading Time: 3 minutes Veľa Slovákov v zahraničí si kladie otázku, ako je to s daňovým priznaním zo zahraničia? Či musia podávať priznanie aj na Slovensku, ako zamedziť dvojitému zdaneniu a podobne.  V prvom rade si treba ujasniť pojem rezident. Rezident SR je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Je to fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt […]

Kto si prilepší o 13. a 14. plat?

Reading Time: 1 minute Pred necelým mesiacom ste si v článku Najväčšie zmeny, ktoré sa tento rok dotknú našich príjmov najviac mohli prečítať o očakávaných zmenách v roku 2018. Jednou zo zmien je aj 13. prípadne 14. plat. Novela Zákonníka práce prešla parlamentom, avšak podmienky k ich oslobodeniu od daní a odvodov je nastavené veľmi prísne, čo môže firmám spôsobiť […]

4. časť: Nezamestnaní

Reading Time: 2 minutes Ako vysporiadať dane, keď ste nezamestnaní? Jedná sa o ľudí, ktorí boli v roku 2017 nezamestnaní a boli v evidencii nezamestnaných na Úrade práce, niektorí poberali aj dávky v hmotnej núdzi. Počas roka však mohli mať aj príjmy zo závislej činnosti (zamestnania či brigády) na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní […]

3. časť: Rodičia na RD

Reading Time: 2 minutes Ste rodičom na rodičovskej dovolenke? Ako si vysporiadať dane, keď čerpáte štátnu sociálnu dávku? Je dôležité vedieť na začiatku, čo sa do príjmov zahrňuje a čo nie. Štátne sociálne dávky, do ktorých spadá prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri […]

2. časť: Dôchodcovia

Reading Time: 3 minutes Pracujúci seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia alebo výsluhového dôchodku alebo ktorým bol takýto dôchodok priznaný v priebehu roka 2017 si musia tiež podávať daňové priznanie. Ako si vysporiadať daňovú povinnosť? Zahrnúť dôchodok do príjmov alebo nie?   (Ne)má povinnosť? Dôchodca […]