Daňové novinky pre rok 2019 – dôchodcovia

Reading Time: 1 minute Novinky pre daňový rok 2018 (od 1.1.2018 – 31.12.2018) sa dotknú aj pracujúcich seniorov. Aké zmeny ich čakajú vo vyplňovaní daňového priznania za daňový rok 2018? Odvodová výnimka pre dôchodcov Príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne sú od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu majú rovnakú […]

Ako vybaviť pozostalostný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Pozostalostný dôchodok môže byť vdovský alebo vdovecký. Je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Rozdiel spočíva v tom, že vdovecký dôchodok zabezpečuje príjem vdovcovi po smrti manželky, vdovský príjem vdove po smrti manžela. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? […]

Ako vybaviť invalidný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem, pokiaľ mu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav neumožňuje vykonávať zárobkovú činnosť. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na invalidný dôchodok? Nárok na invalidný dôchodok má občan, ktorý je invalidný získal potrebný […]

Ako vybaviť predčasný starobný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na predčasný starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na […]

Ako vybaviť starobný dôchodok?

Reading Time: 3 minutes Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na území SR dovŕšil dôchodkový vek […]

Kedy hradí dôchodkové poistenie štát?

Reading Time: 3 minutes Od narodenia dieťaťa do približne jeho 6. rokov môže za osobu starajúcu sa o toto dieťa platiť dôchodkové poistenie štát.   Kedy štát platí dôchodkové poistenie za osoby starajúce sa o dieťa? Štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu automaticky za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (podnikateľov SZČO) poberajúcich materské. Dôchodkové poistenie […]

Najväčšie zmeny, ktoré sa tento rok dotknú našich príjmov najviac

Reading Time: 2 minutes Aj tento rok nás čakajú zmeny. Niektoré potešia viac, iné menej. Tu je 7 najväčších:   1. Zvýši sa odpočítateľná položka paušálnych výdavkov týka sa iba živnostníkov, ktorým sa zvýšia paušálne výdavky zo 40 na 60 %, maximálne však do 20 000 eur. To je dobrá správa, lebo na daňovom priznaní môžu zaplatiť aj o 1000 […]