Daňové novinky pre rok 2019 – dôchodcovia

Reading Time: 1 minute Novinky pre daňový rok 2018 (od 1.1.2018 – 31.12.2018) sa dotknú aj pracujúcich seniorov. Aké zmeny ich čakajú vo vyplňovaní daňového priznania za daňový rok 2018? Odvodová výnimka pre dôchodcov Príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne sú od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu majú rovnakú […]

Mzdová kalkulačka – čistá mzda u dohôd mimo pracovný pomer

Reading Time: 1 minute Nastupujete brigádu alebo do zamestnania na dohodu a chcete vedieť, aká vám bude vychádzať čistá mzda? Spočítajte si mzdu v našej mzdovej kalkulačke. Čo je to minimálna hodinová mzda? Minimálna hodinová mzda je minimálna suma peňazí za jednu hodinu vykonanej práce pred zdanením a odvedením odvodov. Pre rok 2018 je minimálna hodinová mzda 2.759 eur. […]

Ako vybaviť predčasný starobný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na predčasný starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na […]

Ako vybaviť starobný dôchodok?

Reading Time: 3 minutes Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na území SR dovŕšil dôchodkový vek […]

Starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia

Reading Time: 1 minute Ak je dôchodcovi vyplácaný starobný dôchodok zo zahraničia, jedná sa o dávku zo sociálneho poistenia oslobodený od dane. Tie sa do daňového priznania neuvádzajú. Toto však neplatí, keď je dôchodok poberaný z iných dôchodkovým schém. Ak ste napríklad výsluhový dôchodca a pracovali ste v zahraničí, dôchodok vám vypláca zahraničná štátna inštitúcia. Na SR máte povinnosť […]

Kedy hradí dôchodkové poistenie štát?

Reading Time: 3 minutes Od narodenia dieťaťa do približne jeho 6. rokov môže za osobu starajúcu sa o toto dieťa platiť dôchodkové poistenie štát.   Kedy štát platí dôchodkové poistenie za osoby starajúce sa o dieťa? Štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu automaticky za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (podnikateľov SZČO) poberajúcich materské. Dôchodkové poistenie […]

2. časť: Dôchodcovia

Reading Time: 3 minutes Pracujúci seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia alebo výsluhového dôchodku alebo ktorým bol takýto dôchodok priznaný v priebehu roka 2017 si musia tiež podávať daňové priznanie. Ako si vysporiadať daňovú povinnosť? Zahrnúť dôchodok do príjmov alebo nie?   (Ne)má povinnosť? Dôchodca […]