Slováci v zahraničí, kedy a ako podať priznanie?

Reading Time: 2 minutes Prinášame ďalšie otázky a odpovede na tému Slováci v zahraničí: 1) Adam celý rok pracoval vo Veľkej Británii a všetky jeho príjmy pochádzajú výhradne z Veľkej Británie. V Anglicku býva v podnájme u kamarátov. Na SR má trvalé bydlisko a vracia sa sem na leto. Kde bude Adam platiť dane a podávať daňové priznanie? Adam […]

Ako vybaviť prechodný pobyt?

Reading Time: 2 minutes Čo je to prechodný pobyt? Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu. Týmto termínom sa označuje miesto, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt môže byť tiež pobyt cudzinca trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý sa však zdržuje na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní. Hlásenie prechodného pobytu už nie […]

6. časť: Cudzinci na Slovensku

cudzinci na slovensku

Reading Time: 4 minutes Ako dania dane cudzinci v SR?  Jedná sa nerezidentov SR – teda občanov, ktorí na území SR nemajú trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiavajú, ale dosiahli príjem zo Slovenska. Patria sem aj zahraniční študenti, ktorí pracujú popri škole. Nerezident SR môže byť daňovníkom nezmluvného štátu (SR nemá s jeho domovským štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení […]