Odklad

Nestíhate podať daňové priznanie v termíne?

Požiadajte o predĺženie termínu pre podanie daňového priznania o ďalšie tri mesiace. Túto zmenu oznámte daňovému úradu. Náš formulár vám pomôže pripraviť žiadosť, ktorú iba pošlete na úrad.

Vyplniť žiadosť o odklad