E-podanie

Máte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a neviete ako? Ponúkame službu elektronického podania v priebehu celého roku – za 20 €.

Chcem priznanie s e-podaním

Ako to funguje?

Vyplníte formulár

V aplikácii vyplníte daňové priznanie a v 3. kroku zvolíte “e-podanie”. Vytvoríme vám plnú plnú moc (pri type A i evidenčný list), ktorú vytlačíte, podpíšete a naskenovanú pošlete na email: podpora@onlinepriznanie.sk vo formáte PDF.

Pošlete nám email

Spolu s plnou mocou nám pošlete aj prílohy. Ich zoznam nájdete v daňovom priznaní vo vašom emaile. Prílohy naskenujete a pošlete na email: podpora@onlinepriznanie.sk vo formáte PDF.

Podáme za vás

Keď dostaneme od vás všetky podklady, podáme vaše daňové priznanie za vás na miestne príslušný daňový úrad. Aby ste mali istotu, pošleme vám potvrdenie o podaní. A máte po starosti.

Aby sme mohli Vaše daňové priznanie elektronicky podať za vás včas a bez problémov, je nutné, aby ste dodržali postup popísaný v sprievodnom liste pri plnej moci. Podanie včas sme schopní garantovať iba v prípade, ak nám pošlete všetky podklady do 3 dní od objednávky služby e-podanie.

*Radi by sme tiež upozornili, že za pochybenie v podaní na strane Finančnej správy SR nenesieme zodpovednosť.