Potvrdenie EU/EWR – formulár E9 (Bescheinigung EU/EWR)

Reading Time: 1 minute

Toto potvrdenie EU/EWR za príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu. Musíte podať žiadosť o formulár E9. Podmienkou je podanie slovenského daňového priznania za daný rok.

Na základe formulára E9 podľa rakúskeho zákona o dani z príjmov osoba pracujúca v Rakúsku, ktorá tu nemá trvalý pobyt a je rezidentom inej členskej krajiny EÚ, bude uznaná za daňového rezidenta Rakúska a môže tak čerpať daňové výhody rakúskeho daňového systému v prípade, ak:

  • má 90 % celkových príjmov z Rakúska
  • príjem nepresiahne 11 000 €

Formulár E9 musí potvrdiť daňový úrad v domovskom štáte. To znamená, že ak Slovák z Nitry pracuje v Rakúsku, formulár E9 mu vystaví daňový úrad v mieste jeho trvalého bydliska na Slovensku, čiže v Nitre.

Tento dokument sa používa nielen v Rakúsku, ale aj v Nemecku, Belgicku alebo v Luxembursku.

Čo obsahuje formulár E9?

  • údaje o osobe
  • príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska (z podnikania, z kapitálového majetku, z prenájmu)
  • podpis daňovníka
  • potvrdenie daňového úradu (pečiatka a názov inštitúcie)
  • kalkulácie 90 % limitu – vyplní a potvrdí daňový úrad

Slovenský daňový úrad vám na tomto formulári potvrdí výšku príjmov na Slovensku z vášho podaného daňového priznania. Do formulára sa uvádza okrem výšky príjmov aj základ dane. Rakúsky príjem sa do formuláru neuvádza.

Využite odpočet na manželku pri príjme manželky do 6000 €

Formulár E9 sa používa aj na potvrdenie príjmov manžela/manželky. Ak je celosvetový príjem manželky/manžela nižší ako 6 000 €, má daňovník nárok na daňovú úľavu na manžela/manželku v Rakúsku.


Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i. Vyplňte si na Neotax.eu.