Som študent a pracoval som v USA. Musím platiť dane?

Reading Time: 1 minute

Štatút študenta denného štúdia v USA nemá vplyv na oslobodenie od daní z príjmu. K tomu, či študent musí alebo nemusí podať daňové priznanie v USA, sú rozhodujúce tieto faktory:

  • Výška príjmu
  • Nárok na závislosť od daňového priznania inej osoby
  • Stav podania
  • Vek

Pokiaľ je príjem študenta nižší ako stanovujú podmienky (faktory), nemá povinnosť platiť daň z príjmu ani podávať daňové priznanie. V tomto prípade je podanie daňového priznania dobrovoľné, čo môže byť pre študenta výhodné, ak má nárok na vrátenie zrazenej dane z príjmu. 

V prípade, ak sa študent rozhodne pre podanie daňového priznania, okrem štandardných príjmov zo zamestnania musí uviesť do príjmov aj štipendiá a granty ako zdaniteľný príjem.

Keď vo výsledku vyjde daň k úhrade, študenti univerzít majú nárok na tieto daňové výhody:

  • odpočty úrokov zo študentských pôžičiek
  • kredity
  • školné

Tieto položky môžu uplatniť na zníženie daňovej povinnosti.