Kam platiť poistenie?

Reading Time: 1 minute

Zdravotné poistenie platíme všetci, je to povinné zo zákona. Pokiaľ ste živnostník (SZČO) alebo osoba dobrovoľne nezamestnaná, ste samoplatcami, teda hradíte si poistenie sami.

Zoznam všetkých zdravotných poisťovní v Slovenskej republike najdete tu:

Zdravotná poisťovňa Číslo účtu Viac informácíí
Všeobecná zdravotná poisťovňa

tel.:0850 003 003

záleží podla okresného miesta

Bratislavský kraj:

SK42 8180 0000 0070 0022 1411

Zoznam príjmových účtov VšZP pobočiek
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

tel.:0850 850 850

mail:info@dovera.sk

SK21 8180 0000 0070 0016 9991 Číslo účtu zdravotnej poisťovne pre poskytovateľov
Union zdravotná poisťovňa a.s.

tel.:0850 003 333

mail:union@union.sk

SK90 8180 0000 0070 0025 6534 Údaje pre platbu poistného na Verejné zdravotné poistenie

 

Ako živnostník si sami odvádzate socialne poistenie. Kam spadáte, je určené podla nahláseného trvalého bydliska.

 

Dôležité čísla účtov sociálnej poisťovne: Čísla účtov pobočiek SP