Koľko stojí zamestnávateľa vaša práca? Spočítajte si ju v našej mzdovej kalkulačke.

Reading Time: 1 minute

Čo je to superhrubá mzda?

Superhrubá mzda predstavuje náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Zamestnávateľ za zamestnanca odvádza mzdové náklady vo výške 35, 2 %. Tieto náklady sa pripočítavajú k hrubej mzde a sú teda reálnou cenou práce. Superhrubá mzda nemá vplyv na čistú mzdu zamestnanca. Vypočítať si ju môžete podľa vzorca:

hrubá mzda + odvody zamestnávateľa 35.2 % = superhrubá mzda