Čísla účtov na daňové úrady

Reading Time: 2 minutes

Vyšla vám v daňovom priznaní daň k zaplateniu? Na aké číslo účtu zaplatiť nedoplatok na dani?

Finančná správa nedisponuje jedným univerzálnym účtom, na ktorý si pošlete prevodom peniaze. Účet si musíte poskladať.

Číslo účtu sa skladá z 6 číselného predčíslia a 10 miestneho čísla účtu tzv. OÚD. Nasleduje lomítko a kód Štátnej pokladnice. V závislosti od toho, aký druh dane idete zrovna platiť, si zvolíte predčíslie účtu

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu

aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B

500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvody z prevádzkovania hazardných hier 500865
Sankcie hazardných hier 500873
Finančná zábezpeka hazardných hier 501171
Odvod časti poistného 501198

Pokiaľ teda platíte daň z príjmu fyzickej osoby z daňového priznania typu A alebo B, zvolíte predčíslie 500208. 

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). O pridelenie môžete zažiadať priamo formou generátora na stránkach Finančnej správy. Jednoducho vložíte rodné číslo alebo DIČ do políčka, opíšete kontrolný kód a dáte vyhľadať.

Po zadaní údajov vám systém priradí 10 miestne číslo, ktoré tvorí OÚD. To si môžete poslať na svoju emailovú adresu.

Na úhradu  dane z príjmu máte teda už predčíslie aj číslo účtu. Kód Štátnej pokladnice je 0810. Číslo účtu, na ktoré budete posielať svoj nedoplatok je teda: 500208-8XXXXXXXXX/0810 (X nahradíte vlastným OÚD).

Aby to ale nebolo také jednoduché, od roku 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu IBAN. Naše číslo účtu musíte teda previesť do medzinárodného formátu IBAN. Užitočnou pomôckou môže byť generátor a validátor IBAN, ktorý číslo účtu prevedie do medzinárodného formátu. Ešte zostáva doplniť variabilný symbol. Ten si musíte opäť poskladať podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovanie platby dane.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.