Ako zistím kód živnosti SK nace do daňového priznania?

Reading Time: 2 minutes

Ste podnikateľ a vyplňujete daňové priznanie? Pri vyplňovaní sa každý podnikateľ stretol s riadkom SK nace alebo kód živnosti. V tomto článku nájdete návod ako ho nájsť rýchle a jednoducho.

SK nace – čo to vlastne je?

Odborná definícia znie takto:

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, resp. od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

 

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je to jednoducho povedané klasifikácia ekonomických činností.

V minulosti bola slovenská verzia SK nace známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností. Známejšia bola jej skratka OKEČNové technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike boli jedným z dôvodov, prečo bolo nutné klasifikáciu ekonomických činností aktualizovať. Nepochybne ďalším dôvodom bolo aj zabezpečenie porovnateľnosti ekonomickej štatistiky nielen v rámci Európskej únie, ale aj celosvetovo.

 

Ako zistím svoje SK nace?

Štatistický úrad SR na svojich stránkach ponúka možnosť zistiť si kód živnosti jednoducho podľa prideleného IČ-a. Ako na to?

 

Príklad:

Pán Ján Kováč je podnikateľ. Vyplňuje daňové priznanie cez OnlinePriznanie.sk a nevie svoj kód živnosti (SK nace). 

 

Riešenie:

  • na stránkach Štatistického úradu nájdete register organizácií (pre okamžité presmerovanie kliknite TU)
  • vyplňte vaše IČO
  • opíšte kontrolný kód
  • kliknite na hľadať/filtrovať

 

  • výsledok hľadania sa zobrazí pod vyhľadávacou tabuľkou. Kliknite na nájdené obchodné meno.
  • Štatistický úrad súhrnne ukáže verejne dostupné informácie k podnikateľovi, mimo iné aj jeho hlavnú činnosť s kódom

Pán Ján sa vráti do aplikácie a svoj kód živnosti opíše do okienka Zadajte názov živnosti alebo kód živnosti. Opíše kód a aplikácia mu sama priradí jeho činnosť.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.