Ako vybaviť prechodný pobyt?

Reading Time: 2 minutes Čo je to prechodný pobyt? Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu. Týmto termínom sa označuje miesto, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt môže byť tiež pobyt cudzinca trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý sa však zdržuje na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní. Hlásenie prechodného pobytu už nie […]

Ako vybaviť trvalý pobyt?

Reading Time: 2 minutes Čo je trvalý pobyt? Trvalým pobytom sa označuje údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Občan SR môže mať na území Slovenskej republiky len jeden trvalý pobyt. Pokiaľ sa rozhodne ho zmeniť, napríklad z dôvodu sťahovania, musí túto zmenu nahlásiť v ohlasovni alebo elektronicky. Aké doklady treba doložiť na prihlásenie k trvalému pobytu? občiansky […]

Ako vybaviť príspevok na pohreb?

Reading Time: 2 minutes V živote nastáva aj táto smutná situácia spojená s úmrtím blízkeho človeka. Pohreb je nákladná záležitosť, preto štát ponúka príspevok na pohreb. Ako ho vybaviť?   Čo je príspevok na pohreb? Jedná sa o príspevok na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Uplatniť si ho môže plnoletá fyzická osoba pri splnení podmienok.     […]

Ako si vybaviť daňový domicil?

Reading Time: 1 minute Daňový domicil je dokument vyjadrujúci vzťah daňovníka k danému štátu. Je možné vybaviť ho ku konkrétnemu dátumu alebo za obdobie (aj spätne), záleží, čo uvediete v žiadosti. Potvrdenie o daňovom domicile môže po vás chcieť Finančná správa SR, pokiaľ vykazujete príjem zo zahraničia. Niektorým daňovým úradom stačí doložiť jeden daňový domicil a po ďalšie roky […]

Ako vybaviť sirotský dôchodok?

Reading Time: 5 minutes V živote bohužiaľ nastávajú aj nešťastné prípady úmrtia rodiča. V dnešnej časti seriálu Ako vybavím? si môžete prečítať ako vybaviť sirotský dôchodok pre dieťa, kto naň má nárok a za akých podmienok, čo všetko a kam treba dodať k vybaveniu.   Čo je sirotský dôchodok? Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného […]

Ako vybaviť výpis z registra trestov?

Reading Time: 3 minutes Čo je to výpis z registra trestov?   Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorú vydáva Generálna prokuratúra SR. Dokladuje, či žiadateľ bol alebo nebol právoplatne odsúdený. Budete ho potrebovať pri nástupe do novej práce, pri práci s peniazmi, pri vybavovaním niektorých dokladov alebo povolení. * Zákon o registri trestov   Kto si môže požiadať […]

Ako vybaviť príplatok k prídavku na dieťa?

Reading Time: 2 minutes V článku Ako vybaviť prídavok na dieťa? si môžete prečítať všetko o najznámejšom prídavku, ktorý štát poskytuje. Viete ale, že existuje aj príplatok k prídavku na dieťa? Kedy naň vzniká nárok? Za akých podmienok a v akej výške sa poskytuje? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sa dozviete práve v tomto článku. Čítajte ďalej.   […]

Ako vybaviť rodný list?

Reading Time: 3 minutes Narodením dáva malý človiečik svetu na známosť, že je tu medzi nami. Aby však zapadol do spoločnosti, musí mať aj bábätko nejaký doklad. Jeho prvým dokladom, ktorý ho sprevádza životom, je rodný list. Čo to je? Čo obsahuje? Kde vybaviť? Koľko to bude stáť? Čo k tomu budete potrebovať? Pripravte vášmu bábätku úspešný štart do […]

Ako vybaviť prídavok na dieťa?

Reading Time: 3 minutes Čo je prídavok na dieťa? Je to štátna sociálna dávka poskytovaná štátom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Štát týmto príspevkom finančne pomáha pokryť potreby dieťaťa každý mesiac najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa. K prídavku na dieťa sa v určitých prípadoch viaže aj príplatok k prídavku na dieťa. O tom, či naň máte alebo […]

Ako vybaviť vyrovnávaciu dávku?

Reading Time: 2 minutes Ste zamestnaná, čakáte bábätko a zamestnávateľ vás preradil na inú prácu? Iná práca je horšie platená ako vaša pôvodná? Kto vám dorovná plat a za akých podmienok? Čítajte ďalej…   Čo je vyrovnávacia dávka? Je to v podstate nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná zamestnankyni, keď: je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú doteraz […]