Ako vybaviť kúpele?

Reading Time: 4 minutes Pri rôznych ochoreniach často nestačí základná ambulantná alebo ústavná liečba. Postaviť vás opäť na nohy môžu často až kúpele, ktoré poskytujú doplnkovú liečbu. Vybaviť si kúpele nie je také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Do kúpeľov sa môžete dostať dvoma spôsobmi: ako pacient s čiastočným alebo plne hradeným kúpeľným liečebným pobytom, ktorý hradí […]

Ako žiadať o náhradu príjmu pri práceneschopnosti?

Reading Time: 4 minutes V dôsledku choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo z dôvodu karantény sa vám ľahko môže stať, že zostanete ležať v posteli prípadne v nemocnici. Ako to riešiť v práci, aby ste mali nárok na náhradu príjmu? Vo vyššie uvedených prípadoch nastáva tzv. dočasná pracovná neschopnosť. Uznáva je ošetrujúci lekár. Počas práceneschopnosti, ľudovo nazývanej „péenka“, má zamestnanec […]

Ako vybaviť príspevok na osobnú asistenciu?

Reading Time: 3 minutes Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je : aktivizácia podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít Rozsah osobnej asistencie je určený podľa stanoveného zoznamu činností (osoba s ŤZP ich nedokáže vykonávať sama) a počtu […]

Ako vybavím príspevok na opatrovanie?

Reading Time: 3 minutes Situácia, kedy je blízka osoba kvôli ťažkej chorobe odkázaná na pomoc druhých, prináša so sebou aj nedostatok financií. Pokiaľ poskytujete takýto druh pomoci, existuje kompenzácia od štátu vo forme peňažného príspevku. Peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje osobám, ktoré tieto osoby opatrujú. Je určený na starostlivosť o domácnosť a pre realizáciu […]

Ako vybavím dávku v nezamestnanosti?

Reading Time: 3 minutes Každý zamestnanec  je povinný byť prihlásený okrem nemocenského a dôchodkového poistenia aj na poistenie v nezamestnanosti. Toto poistenie slúži pre prípad straty zamestnania v dôsledku nezamestnanosti. Z tohoto poistenia je totiž uhrádzaná dávka v nezamestnanosti (pri splnení zákonných podmienok).   Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti? Nárok vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak: bol za […]

Ako postupovať pri strate zamestnania?

Reading Time: 3 minutes Stáva sa, že časom sami odídete z práce, alebo dostanete výpoveď zo strany zamestnávateľa. Ako postupovať pri strate zamestnania a preklenúť medzeru medzi starou a novou prácou?   Treba povedať, že byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie nie je povinnosťou, ale právom. Ak sa teda po strate zamestnania nezaevidujete na úrade práce, stane sa z vás […]

Ako vybaviť pozostalostný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Pozostalostný dôchodok môže byť vdovský alebo vdovecký. Je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Rozdiel spočíva v tom, že vdovecký dôchodok zabezpečuje príjem vdovcovi po smrti manželky, vdovský príjem vdove po smrti manžela. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? […]

Ako vybaviť invalidný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem, pokiaľ mu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav neumožňuje vykonávať zárobkovú činnosť. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na invalidný dôchodok? Nárok na invalidný dôchodok má občan, ktorý je invalidný získal potrebný […]

Ako vybaviť predčasný starobný dôchodok?

Reading Time: 4 minutes Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na predčasný starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na […]

Ako vybaviť starobný dôchodok?

Reading Time: 3 minutes Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. * Zákon č. 461/2003 Z. z.   Kto má nárok na starobný dôchodok? Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia má trvalý pobyt na území SR dovŕšil dôchodkový vek […]